Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách V: Microcredentials

Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na další z cyklu seminářů “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“. Termín: úterý 1. 2. 2022, 13:00 – 15:00 Místo konání: on-line na platformě …

Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách IV

Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na další z cyklu seminářů “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“. Akce se uskuteční 8. 9. 2021 a proběhne v anglickém jazyce bez …

NAÚ rozhodně nezakazuje vysokým školám distanční výuku v době epidemie – brání pouze jejímu plošnému nasazení

V souvislosti s vydáním dodatku ze dne 14. 9. 2020 k metodickému pokynu k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021 došlo k nejistotě vysokých škol, jak tento dodatek interpretovat. Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání proto vznesla na Národní akreditační úřad (NAÚ) dotaz. …

Doporučení MŠMT pro vysoké školy k organizaci výuky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení pro vysoké školy k organizaci výuky v nadcházejícím akademickém roce v souvislosti s COVID-19. Konkrétně se jedná o: Doporučení pro vedení vysokých škol Doporučení pro garanty studijních programů Doporučení pro vyučující jednotlivých předmětů Vedení vysokých škol současně obdrželo Metodický pokyn Národního akreditačního úřadu k využívání …

Nový web zaměřený na metodickou a technickou podporu distanční výuky

Pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni připravili nový web nabitý metodickými a technickými tipy, radami, doporučeními a praktickými návody, které by měly vyučujícím na vysokých školách pomoci s přípravou a vedením  distanční či hybridní výuky nejen v nadcházejícím semestru. Najdete zde řadu užitečných námětů a návodů, které …

Metodické tipy pro nouzovou distanční výuku

Pracovníci Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vytvořili ve spolupráci s oddělením Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni praktické infografiky obsahující řadu metodických tipů pro nouzovou distanční výuku na vysoké škole: On-line výuka v čase epidemie  Jak na synchronní e-learning  

Otevřená diskuze k novému Akčnímu plánu pro digitální vzdělávání

Evropská komise se v souvislosti s opatřeními přijatými proti šíření Covid-19 a jejich dopady na vzdělávání rozhodla aktualizovat Akční plán pro digitální vzdělávání, který by měl být přijat v září 2020 a stanovuje tyto cíle: zvýšit digitální gramotnost, pomáhat zemím EU spolupracovat při přizpůsobování jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy digitálnímu …

Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol od roku 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Strategický záměr pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 včetně plánu jeho realizace a přílohy Strategie internacionalizace vysokého školství. Dokument zahrnuje celkem šest prioritních cílů, jejichž naplňování má být v následujícím období klíčové pro rozvoj celého sektoru: Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život …