NAÚ rozhodně nezakazuje vysokým školám distanční výuku v době epidemie – brání pouze jejímu plošnému nasazení

NAÚ rozhodně nezakazuje vysokým školám distanční výuku v době epidemie – brání pouze jejímu plošnému nasazení

V souvislosti s vydáním dodatku ze dne 14. 9. 2020 k metodickému pokynu k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021 došlo k nejistotě vysokých škol, jak tento dodatek interpretovat.

Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání proto vznesla na Národní akreditační úřad (NAÚ) dotaz. Vyjádření NAÚ je v souladu s názorem asociace, že není vhodné přecházet na distanční výuku na vysokých školách plošně, ale je třeba pečlivě diskutovat situaci a možnosti u jednotlivých předmětů.

Pokud škola nastaví kritéria – např. že riziková výuka konkrétních předmětů (výuka vyučujících z ohrožených skupin, výuka velkých skupin studentů, výuka v učebnách, kde není možné zajistit 2 m rozestupu, výuka vyučujících v karanténě, výuka vyučujících s drobným nachlazením, výuka zahraničních studentů, výuka skupin, kde je již určité procento studentů v karanténě apod.) bude převedena na distanční formu a předměty, kde je prezenční účast nutná (např. v laboratořích a tělocvičnách), se budou realizovat prezenčně nebo hybridně, je to v pořádku, i když bude distanční výuka uplatněna třeba u 90% předmětů. Je tím každopádně splněna podmínka, že jsme na distanční výuku nepřešli svévolně plošně, ale zvážili jsme důsledně situaci u jednotlivých předmětů. Pro celkové omezení docházky na vysokou školu a plný přechod na distanční formu je pak potřeba součinnost s hygienickou stanicí. V souladu s pokynem NAÚ lze na začátku semestru začít teď opatrně z velké části distančně a když bude situace klidná, může vysoká škola opatření rozvolňovat a realizovat čím dál víc prezenčních výuky. To je určitě jednodušší než obráceně a bez rizika, že kvůli velké nemocnosti učitelů i studentů bude realizace výuky v zimním semestru téměř nemožná.

Tato interpretace byla schválena v komunikaci s ředitelem odboru kanceláře Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jiřím Smrčkou, Ph.D. dne 16. 9. 2020.

Komunikace k nahlédnutí: Komunikace-ČADUV-MŠMT

 

Za Českou asociaci distančního univerzitního vzdělávání

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.