Doporučení MŠMT pro vysoké školy k organizaci výuky

Doporučení MŠMT pro vysoké školy k organizaci výuky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení pro vysoké školy k organizaci výuky v nadcházejícím akademickém roce v souvislosti s COVID-19. Konkrétně se jedná o:

Vedení vysokých škol současně obdrželo Metodický pokyn Národního akreditačního úřadu k využívání distančního vzdělávání v akademickém roce 2020/2021 a specifická opatření pro školy v návaznosti na stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.