Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách V: Microcredentials

Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách V: Microcredentials

Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na další z cyklu seminářů “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“.

Termín: úterý 1. 2. 2022, 13:00 – 15:00

Místo konání: on-line na platformě ZOOM

Akce proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení a v českém jazyce.

Program:

13:00 – 13:30 prezentace v anglickém jazyce a prostor pro dotazy

Yann-Mael Bideaupresentation on the new Council Recommendations of the European Commission

Council Recommendations on Micro-credentials 

13:30 – 14:00 prezentace v anglickém jazyce a prostor pro dotazy

Magalie Soenen: presentation on the MICROBOL project

 

14:00 – 14:15 prezentace v českém jazyce

Jan Beseda: Mikrodiplomy jako možnost využití micro-credentials českými vysokými školami z pohledu vydavatelů a příjemců 

Příspěvek nabídne možnou perspektivu využití mikrodiplomů českými institucemi terciárního vzdělávání. Představí světový kontext, prerekvizity využití mikrodiplomů českými vysokými školami a možné způsoby využití, benefity a rizika pohledu vydavatelů i příjemců.

14:15 – 14:30 prezentace v českém jazyce

Markéta Martínková: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů

Představení specifického cíle C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials). Výzvy MŠMT v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024. Očekávané cíle a výstupy projektu, jeho podstata, potenciál a limity aneb “vánoční nákupy v jednom dni”.

14:30 – 15:00 panelová diskuse

Jan Beseda, Markéta Martínková, Šimon Stibůrek, Petr Uherka: Mikrocertifikáty, mikrodiplomy a jak s nimi naložit?

 

Akce je otevřena  ZDARMA všem zájemcům ze ZČU i dalších institucí po předchozím přihlášení.

 

Koordinátor akce: Mgr. Jana Holatová, jholato@rek.zcu.cz, mobil: 737 500 347