O nás

Zájmové sdružení právnických osob Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání působí na území České republiky od 18. května 1993. 

 

Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání je členem  European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), která sdružuje distanční univerzity a asociace distančního vzdělávání v Evropě.

 

Předsednictvo asociace

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni – předsedkyně asociace

doc.  RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové  – 1. místopředsedkyně asociace

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství – 2. místopředseda asociace

doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. , Ostravská univerzita – členka předsednictva

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Palackého univerzita v Olomouci – členka předsednictva

 

Čestný předseda

doc. Ing. Lojda Jan, CSc., MBA

 

Revizní komise

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni – předseda revizní komise